Curriculum Vitae

 CAREER & PREVIOUS EMPLOYMENT:

MA - Faculty of Humanities. Philosophy. Odense University, Denmark. 

PhD - Faculty of Health Sciences. University of Southern Denmark.

MPG - Master of Public Governance, Copenhagen Business School - in cooperation with Department of Political Science University of Copenhagen

Post. doc. - Department of Psychology and E. S.  Health Promotion. Roskilde University, Denmark.


INTERNATIONAL EXPERIENCE (Approx. one year):

Visiting Scholar at Humboldt Universität zu Berlin, Charité – Universitätsmedizin, Germany.

Visiting Scholar at UCLA (University of California, Los Angeles), School of Public Health, USA.

Visiting Scholar at University of Western Sydney, School of Sciences and Health, Australia.


FORMER POSITIONS:

2014 - 2018  manager/public administration (three positions: head of department/manager, deputy head / staff manager & head of reprogram) UCC / Univercity Collge Copenhagen. Research Program with focus on Continuity of care and Health Technology in the primary and secondary health sector.


As a freshly educated candidate in philosophy my academic work was embedded in health. Roughly I spent 7 years of university employment and the rest at universitycollege employment, with one minor breakaway: being a research fellow at Center for Suicide Research (The Ministry of Social Affairs).

In my university employment I held these positions: Post.Doc. Department of Psychology and E. S.  Health Promotion, Research Assistent at The Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics. Research Assistent at Institute of Public Health. Research Fellow at Faculty of Health Sciences, Social Studies in Medicine.

In my universitycollege (Professionshøjskole) employment I held these positions: manager/public administration, special Officer at Faculty of Health and Technology, special Officer at Center for Urban Health, associate professor at Citizen & Health, assistent professor, Sociology of Health and Health Promotion and assistent professor, Sociology of medicine.

Besides the above fulltime employment I have been parttime lecturer at several universities among other the Panum Institute, University of Copenhagen.SUPPLEMENT COURSES

I forlængelse af de sundhedsfaglige fag på min ph.d-uddannelse og fagene på min kandidatuddannelse har jeg taget en lang række kurser bl.a.: Kursus i Web-baseret Survey/Spørgeskema metode. Sprogkursus i Written Communication English. Semesterkursus i Biostatistik: Basale begreber. Dybdepsykologi: Freud, Jung & Adler. Kurset kognitiv psykologi, Aalborg Universitet. Udviklingspsykologi, Aalborg Universitet.

MEMBERSHIPS

Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode under DADL - Den Almindelige Danske Lægeforening. Dansk Selskab for Folkesundhed. Danish Writers Union. Dansk Filosofisk Selskab. Dansk Sociologforening. European Public Health Association (EUPHA). Research into masculinities (NEMM). Nordisk Forening for forskning om Mænd og Maskuliniteter (NFMM). Men's Health Society, Denmark.  Men's Health Society, Denmark is a multidisciplinary organization dedicated to the field of men's health in all it's aspects. European Men's Health Forum (EMHF). International Society for Men's Health & Gender (ISMHG)

HONERARY OFFICES/POSTS/PREVIOUS MEMBERSHIPS/AWARD:

On the list of "Best books of the year" of leading danish newspaper Politiken, with the book: Philosophy of Health, 2000. Former member of the Ecology Language Ideology - Research Group, Institute of Philosophy and Institute of Language and Communication USD. Former member of the Research Unit: Sport, Body and Health, Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics, USD. Co-founder, boardmember and currently president for Research into masculinities Denmark (NEMM). Vara/suppleant for Danmark i Nordisk Forening for forskning om Mænd og Maskuliniteter (NFMM). Founder of Men's Health Society Denmark (SMS) and former president & former vicepresident. Cofounder and vicepresident for Center for Mens Health Denmark since 2013. Former member of, the Senate. Former member of, the Faculty Board of Arts. Former Vicepresident of the Health Sciences Young Researchers Board.


PEER-REVIEW / EDITING:

Doing peer-reviews in danish and international journals, e.g.. for Routledge Publishing House og ASHGATE Publishing. Og har været redaktør på serien Tværfaglige linjer.


EXTERNAL EXAMINATION:

Exterminal examinar at Københavns Universitet, Århus Universitet, Syddansk Universitet. Amng others: Schools of medicine Københavns Universitet, Århus Universitet, Syddansk Universitet. Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet. Tandlægestudierne Københavns Universitet. I bl.a.: Sundhedspædagogik, Sundhedspsykologi, Videnskabsteori/Metode og Etik. And intern examiner censor at lægeskoler, sygeplejeskoler, ernæringsskoler, idrætsskoler osv hvor jeg har været fuldtidsansat eller ekstern underviser.


LEDELSE & ORGANISATION


Ledelse og organisation har hele tiden været en væsentlig del af mit liv. Mit første større erhverv bestod i at jeg i en alder af 22 år startede som studenterrådsformand for en politisk organisation med 4000 medlemmer og 8 deltidsansatte og 2 fuldtidsansatte og millionbudget. Sidenhen har jeg haft en lang række poster som formand for bestyrelser og bestyrelsesmedlem i faglige sammenslutninger, højskole, skole, gymnasier og børnehaver. Jeg har været organisator af foreninger og bevægelser. Haft politiske forskellige tillidshverv fx tillidsrepræsent af to omgange. Arbejdsmæssigt startede jeg med at være ansvarlig for forsknings- og undervisningsforløb med 2-3 medarbejder og studentermedhjælpere, projektleder på forskellige større projekter med 4-12 medarbejdere (fx borgernær klinik), formand/næstformand/stifter af forskellige faglige selskaber og foreninger, studieleder/opstartsleder af suppleringsuddannelse, leder af videnscenter opstart, en overgang konstitueret leder af en videreuddannelse. Jeg har været leder af et forskningsprogram, været personaleleder for 28 medarbejdere og et sekretariat i et års tid, og i en periode chef for en gruppe af ledere.


Jeg har videreuddannet mig løbende ved så vel ”one on one” mentorsparring af ældre erfarne ledere, sparring i ledergrupper og en række formelle kurser og uddannelser i ledelse, herunder bl.a.: Kursus i forandringsledelse. Kursus i forhandlingsformer og forhandlingsteknik. Kursus i mellemlederens ledelsesrum og rolle. Kursus i økonomistyring og konteringssystem. Kursus i ansættelses/afskedigelseslovgivning og lønsystemer. Projektlederuddannelse. Kursus i forskningsledelse CBS. Har taget en Master i Offentlig Ledelse CBS (i samarbejde med Statskundskab KU). Privat har jeg I politiske sammenhænge deltaget i en lang række ledelses-, organisations- og kommunikationskurser.